Selecteer een pagina

Plusminus – leven met bipolariteit, biedt op verschillende manieren contact met lotgenoten, omdat het fijn is om (h)erkenning te vinden bij anderen. Vanwege de coronacrisis waarin de fysieke contacten niet of nauwelijks kunnen plaatsvinden hebben wij, net als vele andere verenigingen, gezocht naar nieuwe kansen om toch in contact te blijven met onze leden. Zo zijn er inmiddels digitale groepen en organiseren we voorlopig nog de landelijke dag online. Dit blijkt erg gewaardeerd te worden. De eerste landelijke dag werd meer dan 750 keer bekeken!

Daarom, tijd voor uitbreiding! De komende maanden willen wij u een programma aanbieden van interactieve lezingen over verschillende thema’s. Om een passend en interessant aanbod samen te stellen, vragen wij uw inbreng. “Is er een specifiek onderwerp wat u belangrijk of interessant vindt om meer over te weten?” “Kent u een goede spreker, ervaringsdeskundige of professional die één van de online Webinars kan verzorgen?” Laat het ons dan weten en stuur een mailtje aan: landelijkedagen@plusminus.nl.

Komende webinars

Webinar ‘Bipolariteit vanuit spiritueel perspectief’

Wanneer: 20 mei 2021 van 19.00 tot 20.30 uur

Relatief veel mensen met een bipolaire diagnose hebben ervaringen van religieuze of spirituele aard. Zelfs mensen die zich nog nooit hebben bezighouden met religie of spiritualiteit kunnen deze ervaringen hebben. Zij maken bijvoorbeeld een samenloop van gebeurtenissen mee die voor hen bijzonder en betekenisvol is, een synchroniciteit. Of ze voelen intense dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, het Universum of God. Aan de andere kant kunnen mensen in samenhang met hun religieuze of spirituele beleving ook pijnlijke ervaringen hebben van sterke angst, grote eenzaamheid, totale zinloosheid en waardeloosheid, die zelfs kunnen leiden tot het niet meer willen leven.

Religieuze of spirituele ervaringen kunnen samengaan met psychische ontwrichting en een emotionele of lichamelijke onbalans. Sterke gevoelens van verbondenheid met het universum kunnen bijvoorbeeld leiden tot grenzeloos gedrag. Ook het overmatig zien en volgen van ‘tekens’ kan leiden tot beslissingen en gedragingen die de positieve omgang met anderen en het persoonlijk functioneren in de weg staan. Veel van dergelijke ervaringen vertonen overeenkomsten met de kenmerken van manische of depressieve episoden van de bipolaire stoornis.

In dit webinar kijken we naar deze overeenkomsten en bespreken we hoe authentieke spirituele of religieuze ervaringen kunnen worden onderscheiden van de verwarring die hiermee gepaard kan gaan. Edwin Reurings is ervaringsdeskundige op het gebied van religie en spiritualiteit en de verwarring die hierbij op kan treden. Hij heeft ervaring met zowel reguliere als alternatieve zienswijzen op dit vlak. Edwin is mede initiatiefnemer van het project ‘Spiritualiteit in Balans’ (www.spiritualiteitinbalans.nl).

Tijdens het webinar is er de gelegenheid om vragen te stellen in de Q en A. U kunt uw vraag ook opsturen via: landelijkedagen@plusminus.nl. Aanmelden is niet nodig.

Link naar het webinar: https://us02web.zoom.us/j/88061705782

Oude webinars

Bipolariteit vanuit energetisch perspectief

Wanneer: 23 februari 2021 van 19.00 tot 20.30 uur
Dit Webinar kun je volgen via deze link: https://us02web.zoom.us/j/88033294647

Binnen de reguliere GGZ gaat het veelal om pillen en praten. Het kan interessant zijn om op zoek te gaan naar complementaire therapieën om beter in balans te komen. Er is op dit gebied veel te ontdekken.

Energetische therapieën nemen onder de complementaire therapieën een bijzondere plaats in. Vanuit een aanvullend wereldbeeld, waarin een niet-materiële werkelijkheid een rol speelt, is bipolariteit inzichtelijk te maken. Aspecten als trauma en spiritualiteit spelen hierbij een rol, naast de klassieke inzichten rondom fysieke en sociale factoren. Niet alles is goud wat er blinkt: energetische therapieën kunnen ondersteunen bij herstel, meer balans brengen en helpen inzichten op te doen. Het kan echter bij verkeerd gebruik ook misgaan.

In deze Webinar kijken we naar de energetische visie op bipolariteit, de behandeling en tips om thuis toe te passen. Het Webinar wordt verzorgd door Merel de Waard. Zij heeft een praktijk voor natuurgeneeskunde in Utrecht en heeft veel kennis van psychosegevoeligheid.

Deelnemers aan het Webinar loggen vanuit hun eigen omgeving in. Deelnemers worden van harte aangemoedigd om tijdens het Webinar vragen te stellen.

Medicatie

Wanneer: 12 april 2021

Programma:

19:00-19:30 Behandeling van de bipolaire stoornis met medicatie – Waarom wel? Presentatie door Alexandra Beunders (arts in opleiding tot psychiater en onderzoeker).

19:30-20:00 Behandeling van de bipolaire stoornis met medicatie – Waarom niet? Interview met Marieke van Eijkelen over de beslissing om te leven zonder medicatie en hoe zij dit ervaart.

20:00-20:10 Presentatie door mij over BI-zonder studie: leven met een bipolaire stoornis zonder medicatie.

20:10-20:30 Vraag & Antwoord over medicatie bij bipolaire stoornis, met Eline Regeer (gespecialiseerd in (jong)volwassenen met een bipolaire stoornis) & Annemiek Dols (gespecialiseerd in ouderen met een bipolaire stoornis).

Tijdens dit Webinar is er de gelegenheid om vragen te stellen in de Q en A. Aanmelden is niet nodig want we hebben het aantal mogelijke deelnemers vergroot naar 500. U kunt uw vraag van te voren ook opsturen aan via: landelijkedagen@plusminus.nl.

Dit Webinar kun je volgen via deze link:

https://us02web.zoom.us/j/85040731534