Selecteer een pagina

PSY-PGx is het eerste niet-commerciële, grootschalige, internationale project op gebied van farmacogenetica in de psychiatrie met als overkoepelend doel de beste kwaliteit van zorg te bieden, persoonlijk leed te verminderen en de maatschappelijke en financiële last van
psychiatrische stoornissen te verminderen. In dit onderzoeksproject worden de klinische voordelen en mogelijkheden van het implementeren van farmacogenetica voor psychiatrische patiënten onderzocht in elf Europese landen en de Verenigde Staten. Het PSY-PGx consortium bestaat uit 16 partners in 12 landen, onder leiding van Ass. Prof. Roos van Westrhenen (psychiater/klinisch
farmacoloog). Al sinds 2018 werken deze partners samen aan verschillende manieren om de
behandeling met medicatie in de psychiatrie te verbeteren.

Ongeveer 50% tot 70% van de mensen met een psychische stoornis, die medicatie gebruiken heeft last van bijwerkingen, of ervaart niet genoeg effect. Natuurlijk voorkomende genetische varianten hebben invloed op de werking en effecten van een medicijn. Kennis van het farmacogenetische profiel van een patiënt kan helpen met het beter kiezen van medicatie in de juiste dosis. Ass. Prof. Roos van Westrhenen heeft nu de eerste grote internationale klinische studie opgezet naar het gebruik van op farmacogenetica gebaseerde medicatie op maat voor
mensen met depressieve-, angst- of psychotische klachten.

Het project team wil informatie omtrent dit onderzoek ook delen met patiënten(verenigingen) en werkt hiervoor binnen het consortium samen met GAMIAN-Europe, de Europese koepel organisatie van patiëntenverenigingen in geestelijke gezondheid, waar Plusminus ook lid van is. Daarom zal er in Nederland een informatie sessie plaats vinden op dinsdagavond 11 april van 18u tot 19.45u op de Polikliniek Farmacogenetica van Parnassia groep,
Overschiestraat 57 in Amsterdam. Deze sessie kan gelijktijdig online bijgewoond worden (hybride).

‘Let op, het aantal plaatsen voor de fysieke bijeenkomst in Amsterdam is beperkt, wil je dààr bij zijn, meld je dan zo snel mogelijk aan via de volgende link