Selecteer een pagina
d

Activiteiten

De organisatie van Plusminus wil bijdragen aan een zo optimaal mogelijk leven voor bipolairen en hun naasten. We werken hieraan met behulp van de vele vrijwilligers van Plusminus. Onze activiteiten komen voort uit onze drie doelen.

Plusminus is de vereniging voor mensen met een bipolaire aandoening en hun betrokkenen. De vereniging is in 1987 opgericht door Fred Bos, toen nog onder de naam Nederlandse Stichting voor Manisch Depressieven. In 1999 veranderde de stichting in een vereniging met een nieuwe naam: Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen. Omdat de term ‘bipolair’ (‘tweepolig’) de term ‘manisch-depressief’ steeds vaker vervangt, is de naam van de vereniging gewijzigd in Plusminus – leven met bipolariteit.

Plusminus heeft de volgende doelen opgenomen in haar statuten:

 • het bevorderen van de kwaliteit van leven van en zorg voor mensen met een bipolaire aandoening;
 • het bevorderen van de betrokkenheid van partners, familie en andere betrokkenen;
 • het bundelen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van mensen met een bipolaire aandoening.

Om deze doelen te bereiken wordt nauw samengewerkt met andere instellingen zoals het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en Mind. KenBiS houdt 4 keer paar jaar een bijeenkomst.

 

Voorlichting

 • Website
 • Brochures
 • Psycho-educatie
 • Landelijke bijeenkomsten
 • Regionale bijeenkomsten
 • Kwartaalblad PLUSminus

 

Belangenbehartiging

 • Bevordering van psycho-educatie
 • Deelname aan wetenschappelijke onderzoeken
 • Deelname aan projecten gericht op de verbetering van de positie van patiënten en naasten
 • Samenwerking met zusterorganisaties
 • Deelname aan Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen
 • Deelname aan Wij zijn Mind
 • Samenwerking met de GGZ

 

Lotgenotencontact

 • Landelijke bijeenkomsten
 • Regionale bijeenkomsten
 • Gespreksgroepen
 • Lotgenotenlijn

 

Binnen Plusminus zijn ongeveer 140 vrijwilligers actief voor de verschillende activiteiten. Daarnaast heeft Plusminus een bestuur, een ALV en één betaalde bureaumanager.