Selecteer een pagina

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en bestaat uit minimaal 5 leden. De bestuursleden zijn vrijwilligers en komen elke maand bijeen. Ieder lid heeft zijn eigen portefeuille, maar ondersteunen elkaar om de doelen en activiteiten van de vereniging te realiseren.

Henk Mathijssen (1960)

Henk Mathijssen (1960)

Voorzitter

Henk is sinds 2014 lid van de vereniging en vanaf het eerste moment actief als vrijwilliger. Zo was hij betrokken bij de lotgenotenlijn en heeft hij meegewerkt aan de zorgstandaard bipolaire stoornissen. Naast zijn werk voor Plusminus heeft Henk zitting in de Regionale Cliëntenorganisatie de Hoofdzaak. Ook is hij wekelijks nog acht uur als ervaringsdeskundige werkzaam voor de Parnassia Groep als adviseur cliëntgericht werken. Henk woont in Beverwijk, is ongehuwd en vader van twee volwassen kinderen. In zijn vrije tijd gaat hij graag naar musea.

voorzitter@plusminus.nl
Tineke Mollema (1984)

Tineke Mollema (1984)

Bestuurslid communicatie

Tineke Mollema is sinds maart 2017 coördinator van Plusminus Young. De bestuurservaring die ze daarmee heeft opgedaan als bestuurslid jongerenzaken zet ze nu in op gebied van communicatie. Door een opname is ze actief geworden in haar eigen herstelproces en besloot open te zijn over haar aandoening en de overstap te maken van de politiek naar Plusminus. Vroege signalering en het tegengaan van stigmatisering zijn belangrijke redenen voor Tineke om zich actief in te zetten voor mensen met een bipolaire aandoening.

communicatie@plusminus.nl
Johan van Heerde (1949)

Johan van Heerde (1949)

Algemeen bestuurslid

Johan is na de diagnose van zijn zoon, ruim vijftien jaar geleden, naarstig op zoek gegaan naar informatie over de bipolaire aandoening en lid geworden van Plusminus. Sinds mei 2018 is Johan bestuurslid. Zijn ruime bestuurservaring en ervaring met het opzetten van woon- en zorgprojecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid wil hij graag inzetten bij Plusminus. Johan ziet voordelen in samenwerking met andere verenigingen op het gebied van psychische kwetsbaarheid. Samen hebben we meer invloed, kunnen wij zaken steviger onder de aandacht brengen en dat ook efficiënter doen. Johan ziet het als een van zijn taken om de doelstellingen van Plusminus financieel haalbaar te maken. Hij is getrouwd, woont in Oldenzaal en is vader van 3 kinderen. Zijn vrije tijd besteedt hij aan mountainbiken, wandelen, lezen en muziek luisteren.

fondsenwerving@plusminus.nl
Henri de Wit (1960)

Henri de Wit (1960)

Penningmeester en bestuurslid betrokkenen

Henri is sinds 2017 bestuurslid bij Plusminus, sinds 2021 heeft hij het penningmeesterschap op zich genomen. De bipolaire aandoening van zijn vrouw Dianne bracht hem op het spoor van de vereniging. Het belang van goede informatie voor hemzelf, de betekenis van de Lotgenotenlijn voor zijn vrouw en de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan, gaven daarbij de doorslag. Henri houdt zich vooral bezig met de financiën en daarnaast de belangenbehartiging van de naastbetrokkenen. Samen met het bestuur is hij verantwoordelijk voor het financieel gezond houden van de vereniging, daarnaast hoopt hij op het terrein van belangenbehartiging voor naasten concrete resultaten te kunnen boeken. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor het privacy beleid binnen de vereniging.

penningmeester@plusminus.nl

naasten@plusminus.nl
gegevensfunctionaris@plusminus.nl

secretaris