Selecteer een pagina

Amersfoort, 27 juli 2021.

In haar vergadering van dinsdag 27 juli 2021 heeft het bestuur van Plusminus met algehele verontwaardiging kennisgenomen van het ernstige geweldsincident dat heeft plaatsgevonden op 12 juli j.l. bij GGZ Parnassia in Den Haag waarbij één hulpverlener werd gedood en een tweede ernstig verwond.

Allereerst gaan onze gedachten uit naar de families, vrienden en anderen van de slachtoffers en hun verdere omgeving, zoals collega’s. Dat het ernstig gewonde slachtoffer volledig mag herstellen en de familie van de overledene troost en kracht mag krijgen van de mensen om hen heen.

Ook voor het bestuur van Plusminus geldt dat wij (citaat uit de advertentietekst): ‘… geweld tegen hulpverleners nooit kunnen en zullen accepteren’. En zoals de advertentie verder gaat: ‘Dit incident mag geen weerslag hebben op de 1,3 miljoen mensen die jaarlijks een beroep doen op de GGZ en daar met de best mogelijke zorg omringd worden. Dit moet veilig zijn voor onze medewerkers, patiënten en samenleving.’

Daarom schaart het bestuur van Plusminus zich volledig achter de oproep aan iedereen om:

‘… op te staan tegen geweld in welke vorm dan ook richting onze hulpverleners!’

Deze brief is als zodanig als steunbetuiging aan hen allen bedoeld.

Hopende op een positieve wending in deze ‘geweldsspiraal’,

Met een vriendelijke groet,

Het bestuur van Plusminus, -leven met bipolariteit-