Selecteer een pagina

Corona en emotioneel welzijn

Het is belangrijk om goed te denken om je emotioneel welzijn wanneer je psychisch kwetsbaar bent. In dit document staan tips voor gezonde routines en ritmes in deze onvoorspelbare en moeilijke periode. Deze is opgesteld door de internationale organisatie voor...

Activiteiten rondom World Bipolar Day gaan niet door

In verband met het corona virus gaan alle activiteiten in heel Nederland rondom World Bipolar Day niet door. Onderstaand bericht is verspreid door het kenniscentrum bipolaire stoornissen: Geachte leden van de deelnemersraad, donateurs en leden van de raad van advies...

MIND Familie-/Naastendag gaat niet door.

Hoewel het RIVM nog steeds groen licht geeft voor (kleinere) evenementen, zijn er in de afgelopen dagen veel afzeggingen gekomen van deelnemers die ongerust zijn over het coronavirus. De organisatie heeft dan ook besloten om de MIND Familie-/Naastendag uit te stellen...

Bijeenkomst week van de psychiatrie

Op zaterdag 28 maart is er een landelijke dag met als thema Betekenisvol meedoen. Het is voor alle (ex)cliënten in de GGZ, familieleden, professionals in de GGZ en het sociale domein, studenten en alle andere betrokkenen/geïnteresseerden. Er is een zeer gevarieerd...

Einde eigen bijdrage Priadel en Camcolit

Wij zijn zeer verheugd dat de eigen bijdrages voor de lithium merken Priadel en Camcolit met ingang van 1 januari 2020 van de baan zijn. Lithium is een uniek medicijn dat sinds tientallen jaren wordt gebruikt door veel mensen met een bipolaire of depressieve...

Belactie plusminus

In de maanden februari en maart 2020 belt plusminus een groot deel van haar leden. We doen dit om leden te bedanken voor hun lidmaatschap en om hen te vragen of zij ons willen steunen met een extra bijdrage om een aantal nieuwe plannen te realiseren. De structurele...