Selecteer een pagina

Er zijn twee declaratieformulieren. Een algemeen declaratieformulier en een inventarisatie- en declaratieformulier specifiek voor de vrijwilligers van de Lotgenoten- en betrokkenlijn (LGL).

Het algemene declaratieformulier is een webformulier, wat ingevuld kan worden op de website. Zodra je de declaratie hebt ingediend ontvang je een bevestiging per email en komt deze direct bij ons binnen. Het is belangrijk om hierbij je bonnetjes direct toe te voegen, dan kunnen we het snel verwerken. 

Voor de LGL is een apart formulier: Declaratie & inventarisatieformulier LGL plusminus 4e kwartaal 2018. Dit kan gedownload en ingevuld worden. Het formulier dient vervolgens gescand en als bijlage per kwartaal gemaild te worden naar: bureau@plusminus.nl

Betaling vindt in principe binnen twee weken plaats. Bij vragen kan gemaild worden met kantoor: bureau@plusminus.nl

Het declaratiebeleid is hier na te lezen.