Selecteer een pagina

Een groep ggz-behandelaren is fel gekant tegen het aanleveren van patiëntinformatie aan de Nederlandse zorgautoriteit (NZa), via een online scorelijst, de zogeheten HoNOS+. Sinds 1 juli moeten behandelaren in de ggz die scorelijst verplicht invullen en aanleveren, tenzij hun cliënt daar expliciet bezwaar tegen maakt.

Behandelaars zijn gehouden aan geheimhouding van informatie over hun cliënten, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. De rechter heeft zich, in een over deze zaak aangespannen procedure, over dit spanningsveld gebogen. De rechter heeft bepaald dat de wettelijke verplichting tot deze privacygevoelige diagnose-vermelding, zoals de DBC, aan de zorgverzekeraar en aan de NZa op zich wel in het belang is van het goed functioneren van de wettelijke zorgverzekering. Hij heeft echter ook bepaald dat de verplichting alleen acceptabel is als er een uitzonderingsmogelijkheid is voor mensen met privacy-bezwaren. Dat is de privacy-opt-out verklaring of zoals hij bij het zorgprestatiemodel de privacyverklaring zorgprestatiemodel heet.

Dit betekend dat je een verklaring kan tekenen en opsturen naar zowel je verzekeraar als je behandelaar dat je niet wil dat informatie over jou gedeeld wordt. Ook niet met de Nederlandse zorgautoriteit. Deze verklaring vind je via de volgende link