Selecteer een pagina

Doelstellingen en beleidsplan

De doelstellingen geven de reden aan waarom Plusminus bestaat en hoe de vereniging haar doelen tracht te bereiken. Deze doelstellingen zijn vervolgens uitgewerkt in strategische beleidsplannen en jaarplannen.

Doelstellingen

Een passage uit de statuten:

1. De vereniging heeft ten doel:

  • het bevorderen van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg van mensen met een bipolaire aandoening;
  • het bevorderen van de kwaliteit van leven van partners, familie en andere betrokkenen van mensen met een bipolaire aandoening;
  • het bundelen en behartigen van de belangen van mensen met een bipolaire aandoening, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het geven van voorlichting aan mensen met een bipolaire aandoening alsmede aan hun partners, familie en andere betrokkenen;
  • het bieden van lotgenotencontact aan mensen met een bipolaire aandoening alsmede aan hun partners, familie en andere betrokkenen;
  • het behartigen van de belangen van mensen met een bipolaire aandoening alsmede aan hun partners, familie en andere betrokkenen;
  • het onderhouden van contacten met mensen met een bipolaire aandoening alsmede met hun partners, familie en andere betrokkenen van mensen met een bipolaire aandoening;
  • het stimuleren van en bijdragen aan contacten met andere rechtspersonen die zich met een soortgelijk- of aanverwant doel bezighouden, waaronder in ieder geval KenBiS en MIND, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Beleidsplannen

Het Beleidsplan 2018-2021 is in 2018 opgemaakt en staat nog op de oude naam VMDB.

Het Beleidsplan 2021-2025 is in 2021 opgemaakt en staat onder de naam Plusminus.