Selecteer een pagina

Externe links

Bipolaire Stoornis

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS): doel van het kenniscentrum is de zorg voor mensen met bipolaire stemmingsstoornissen te verbeteren en de meest actuele kennis over deze stoornis te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden.

www.erfelijkheidbipolair.nl: veel patiënten met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen krijgen gedurende hun leven te maken met vragen en dilemma’s rondom erfelijkheid bij de bipolaire stoornis. Op deze website vind je meer informatie.

www.thuisarts.nl: deze website is gericht op online huisartsenzorg over jouw gezondheid.

www.ggzstandaarden.nl: in de zorgstandaarden staat beschreven wat kwalitatief goede zorg is. Op deze site vind je niet alleen de zorgstandaard bipolaire stoornissen, maar ook alle andere zorgstandaarden en generieke modules.

 

Algemene Organisaties Psychiatrie

www.wijzijnmind.nl: Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepelorganisatie van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

www.samensterkzonderstigma.nl: Samen Sterk zonder Stigma streeft naar een samenleving waarin psychische problemen bespreekbaar zijn. Samen met ambassadeurs en supporters en alle betrokkenen werkt de organisatie aan bewustwording van stigma en de impact ervan. Ze biedt  handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving.

Korrelatie: landelijke hulplijn voor iedereen met psychische en psychosociale problemen.

www.113.nl: website en hulplijn van Stichting 113 Zelfmoordpreventie, de nationale organisatie voor preventie van suïcide.

 

Andere relevante sites gerelateerd aan bipolaire stoornis

PsychoseNet: informatie over psychose, manie en depressie in de vorm van interviews, animaties, blogs, hersteltips en tools.

 

Medicatie

Alles over Lithium: website met veel informatie over het verantwoord gebruik van lithium.

www.lareb.nl: Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover.

www.cbg-med.nl: de verantwoordelijkheid voor de beoordeling, registratie en risicobewaking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik ligt bij een College dat bestaat uit artsen, apothekers en wetenschappers. De geneesmiddeleninformatiebank bevat informatie over alle geneesmiddelen.

www.farmacotherapeutischkompas.nl: Informatie over alle geneesmiddelen.

 

Patiëntenbelangen

Stichting PVP: PVP-Online geeft je informatie en advies over jouw rechten bij ambulante behandeling in de GGZ.

Landelijk Meldpunt Zorg: Als u een klacht hebt en niet (meer) in gesprek met uw zorgaanbieder wilt of durft, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en de behandelaar.

NPCF: De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie is een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

Ieder(in): Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

 

Jongeren en ouders

KopOpOuders: online opvoedondersteuning voor ouders met stress, psychische problemen of verslavingsproblemen.

Kopstoring: een website voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben.

 

Familie en betrokkenen

Landelijke stichting familievertrouwenspersoon: heb je een familielid of naaste in behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Dan kan je voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij een familievertrouwenspersoon.

Stichting Labyrint In Perspectief: een vereniging voor betrokkenen van mensen met een psychiatrische ziekte.

Ypsilon: een vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.

Naasten in kracht: een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Impuls en Woortblind, Kamer Familieraden, Labyrint-In Perspectief, Stichting Borderline, Stichting Zelfbeschadiging, plusminus/VMDB en Ypsilon. Voor iedereen die te maken krijgt met angst en dwang: patiënten, naasten en hulpverleners.

 

Verwante cliënt- en betrokkenenorganisaties

Angst, Dwang en Fobie stichting: een patiënten en familievereniging voor mensen met angst- en dwangklachten.

Anoiksis: een patiëntenvereniging voor mensen met schizofrenie of een psychose.

www.mindverslaving.nl: een website voor mensen met verslaving of verslavingsgevoeligheid

Weet, vereniging rond eetstoornissen: dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

Stichting Borderline: patiëntenorganisatie voor mensen met borderline.

 

Diversen

Delta Mania: nieuws en wetenswaardigheden over de bipolaire stoornis, onder redactie van Dr. Rocco Hoekstra, psychiater.

Mezzo: landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

De Annemartienstichting: zet zich in voor mensen met een bipolaire stoornis, zoals Annemartien. De stichting biedt Animal Assisted Therapy aan.

Informatiepunt dwang in de zorg: geeft informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, direct betrokkenen en professionals.

www.mentorschap.nl: een mentor behartigt de belangen van mensen die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om beslissingen te nemen op gebied van hun verzorging, verpleging en begeleiding.

www.bpbi.nl/: branchevereniging van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.

Durf jij met mij: gratis contactsite/ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische aandoening.

 

Internationale en buitenlandse organisaties en sites

 

Australië

ASBD: een organisatie ter bevordering van communicatie rond de bipolaire stoornis voor professionals en patiënten, maar ook voor politici en andere beleidsmakers.

 

Belgie

Ups & Downs: Vlaamse vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving.

Similes: Vlaamse vereniging van gezinsleden en nabij betrokkenen van personen met psychiatrische problemen.


Canada

MDSC: Canadese Vereniging voor Manisch Depressieven.

 

Duitsland

DGBS: Duitse vereniging voor patiënten, betrokkenen en beroepskrachten.

 

Europa

EUFAMI: Europese Federatie van Verenigingen van Familieleden van de Psychisch Zieken.
GAMIAN: Internationale federatie voor patiënten, betrokkenen, beroepskrachten en overheidsfunctionarissen die geïnteresseerd zijn in mensen met een psychische ziekte of deze ondersteunen.

 

Internationaal

The Bipolar Foundation: een onafhankelijke, internationale, organisatie die er naar streeft het leven voor mensen met een bipolaire stoornis te verbeteren.
International Bipolar Foundation een internationale organisatie voor bipolairen.

 

Verenigd Koninkrijk

MDF: The BiPolar Organisation, een organisatie voor patienten, betrokkenen en professionals.
Bipolar Fellowship Scotland: een Schotse Vereniging voor patiënten en betrokkenen.

 

Verenigde Staten

DBSA: Depression and Bipolar Support Alliance.

BPHope: Amerikaanse site voor en door lotgenoten.

 

Sites van lotgenoten

Petra etcetera: kennis- en ervaringssite over leven met een bipolaire stoornis

Beetje Bipolair: Wat is een bipolaire stoornis? Hoe herken je een bipolaire stoornis? Hoe ga je ermee om? Deze website geeft antwoorden op die vragen en laat mensen met een bipolaire stoornis aan het woord.

Ruby van der Kuil: boeken en blogs over bipolariteit en tegen stigma’s door Ruby van der Kuil.