Selecteer een pagina
i

Jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag

Jaarlijks worden een jaarplan en een begroting opgesteld. In het jaarverslag en het financiële jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het voorafgaande jaar.