Selecteer een pagina
A

Gevolgen bipolaire aandoening

De gevolgen van bipolariteit hangen af van de ernst van je klachten en je belastbaarheid. Maatschappelijk gezien kan bipolariteit leiden tot ziekteverzuim, verlies van werk of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid met bijkomende financiële gevolgen. Ook op sociaal en lichamelijk gebied kan een episode flinke impact hebben. Een opname valt niet altijd uit te sluiten. Een episode duurt meestal enkele weken.

Maatschappelijk gezien kan bipolariteit leiden tot ziekteverzuim, verlies van werk of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid met bijkomende financiële gevolgen. Bipolariteit behoort tot de vijf psychische aandoeningen die de meeste verzuimdagen veroorzaken. Ook functioneren werknemers met een bipolaire aandoening soms minder dan werknemers die deze aandoening niet hebben. Tenslotte kan de bipolaire aandoening je privéleven belasten door je relatie en omgang met vrienden onder druk te zetten. Bipolaire mensen met kinderen maken zich mede vanwege de erfelijke belasting vaak zorgen om de kinderen.

Al met al noemen mensen met een bipolaire aandoening de volgende gevolgen:

 • minder energie;
 • gewichtstoename of andere lichamelijke gevolgen door medicatie;
 • negatieve invloed op carrière/studie(vermoeidheid, episodes, concentratie);
 • voortdurende angst voor terugval;
 • relatieproblemen (vriendschappen/familie/onbegrip/’in de steek gelaten’);
 • schaamte en angst (mensenvrees , ‘wat heb ik gedaan tijdens een episode’);
 • stigma/vooroordelen;
 • zelftwijfel (wie ben ik);
 • niet kunnen plannen;
 • moeten vasthouden aan structuur en regels;
 • geldproblemen (teveel uitgeven of weggegeven tijdens manie);
 • minder inkomen, doordat er niet/onvoldoende betaald gewerkt kan worden;
 • zorgen om kinderen (erfelijkheid stoornis).

Ook kun je cognitieve problemen ervaren als gevolg van de bipolaire aandoening.

De gevolgen van bipolariteit kun je trouwens voor een belangrijk deel beïnvloeden via zelfmanagement.

Voor meer informatie:

Vrijwillige en gedwongen opname
Zelfmanagement