Selecteer een pagina

Hulpverleners

Als je een bipolaire aandoening hebt, kun je in het proces van diagnose, behandelen en herstel nogal wat hulpverleners tegenkomen. Een bipolaire aandoening is complex en vaak lastig te behandelen. Plusminus vindt dan ook dat je voor je behandeling een beroep moet kunnen doen op de gespecialiseerde GGZ.

Een instelling met een bipolaire poli is vaak de beste optie. Hier werken immers zorgprofessionals die bijna uitsluitend hulp bieden aan mensen met een bipolaire aandoening. De instellingen die bij KenBiS zijn aangesloten hebben allemaal een bipolaire poli. Op de homepage van KenBiS staan alle logo’s van deze instellingen. Klik op de logo’s zodat je meer informatie krijgt over de instelling. Je kunt dan zelf kiezen wat het beste bij je past.

Binnen de GGZ kom je diverse professionals tegen zoals psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten of casemanagers. Zij kunnen allemaal een rol spelen in de diagnose en behandeling. Daarnaast werken instellingen steeds vaker met ervaringsdeskundigen. Zij onderscheiden zich van andere professionals door in een gesprek op een gelijkwaardige, wederkerige manier ervaringskennis in te zetten. Zodoende demonstreert een ervaringsdeskundige aan de hand van zijn eigen herstelproces zijn vermogen tot herstel. De zorg komt daarmee in dienst te staan van herstelproces van de cliënt. Dat herstelproces is het unieke, persoonlijke proces waarin de cliënt zijn eigen leven weer inhoud geeft. Het herstelproces leidt tot een verbetering in je gevoel van eigenwaarde en een hernieuwde identiteit. In de ondersteuning ligt de nadruk op zelfmanagement, methodische zelfhulp en eigen regie. Dit draagt bij aan preventie van ziekte en zorgafhankelijkheid.

In het proces van diagnose en behandeling krijg je ook te maken met de regiebehandelaar. Deze rol kan worden vervuld door een psychiater, psycholoog, verpleegkundig specialist of casemanager. Indien meer zorgprofessionals betrokken zijn bij de zorgverlening is het van belang dat één van hen het zorgproces coördineert en eerste aanspreekpunt is voor de cliënt en zijn naasten. Dat is de regiebehandelaar. De regiebehandelaar zorgt ervoor dat in samenspraak met de patiënt en zijn naasten een behandelplan wordt opgesteld. Hij of zij draagt er samen met de patiënt zorg voor dat dit plan wordt uitgevoerd en dat de activiteiten van de zorgverleners op elkaar worden afgestemd.

Het kan zijn dat je tijdens je herstel ook bent aangewezen op ondersteuning die niet door de GGZ wordt gegeven. Dat is het geval als je niet alleen wilt herstellen van de symptomen van de bipolaire aandoening, maar ook persoonlijk of maatschappelijk gebied. Voor deze vormen van herstel zijn met name gemeenten verantwoordelijk vanuit de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De feitelijke uitvoering van deze herstelactiviteiten wordt gedaan door Herstelacademies of zelfregiecentra. Meer informatie over organisaties bij jou in de buurt kun je vinden op MIND-atlas.

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat een onafhankelijke cliëntenraad in elke instelling in de gezondheidszorg de belangen van cliënten moet behartigen. Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die ervaring hebben met de betreffende instelling. Deze cliëntenraden organiseren vaak bijeenkomsten of activiteiten waar cliënten aan deel kunnen nemen. Ook kun je vaak met ideeën bij hen terecht. Kijk bij jouw GGZ-instelling wat zij op dit gebied te bieden hebben.

Daarnaast heb je vertrouwenspersonen. Als cliënt in de ggz heb je misschien vragen over je rechten of een klacht over de behandeling. Een patiënten vertrouwens persoon (pvp) komt samen met jou op voor jouw rechten.