Selecteer een pagina

Informatie vanuit KenBiS

Kenniscentrum Bipolaire StoornissenVier maal per jaar is er een landelijke bijeenkomst van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (kortweg: KenBis, zie www.kenbis.nl). Het zijn drukke dagen, die worden georganiseerd op het terrein van een van de deelnemende instellingen.

De dag begint om 10:00 met parallelle vergaderingen van het bestuur, de raad van toezicht, en diverse werkgroepen. Aansluitend, van 12:00 tot 13:30, is er onder het genot van een lunch de deelnemersraad, waarin de vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen bijeenkomen om inhoudelijke en organisatorische kwesties te bespreken.

Na de deelnemersraad vindt in de middag de klinisch-wetenschappelijke vergadering plaats, waarin een viertal sprekers een presentatie geven over een aspect van de bipolaire stoornis, zoals de organisatie van de zorg, een onderdeel van de behandeling, voorgenomen wetenschappelijk onderzoek, een verslag van belangrijke internationale congressen, en recente wetenschappelijke bevindingen. Deze middagbijeenkomst is een vervolg op de “vroegere” LithiumPlus Werkgroep, die in 2009 samenging met het KenBiS.

De dag wordt besloten met een informele borrel. Het zijn inspirerende en zeer levendige dagen, en aan het einde is iedereen dan ook hard aan het weekend toe!