Selecteer een pagina

Als je het leuk vindt om je te verdiepen in wat mensen die in de zorg werken doen, dan kan ik je de
volgende interviews door Hans van Eeken, senior ervaringswerker, aanraden. Hij noemt de mensen
die hij interviewt: ‘mensen die met hun poten in de klei staan’ en die actief zijn rond het sociaal
domein (sociaal domein = alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het
gemeentelijke beleid). De zes interviews geven zes verschillende invalshoeken op de gevolgen van de lock-down en sluiten
af met van Eeken’s eigen reflectie:

Aflevering 1: Interview met Nick Bouwman, beschermingsbewindvoerder en mentor.
Aflevering 2: Interview met Bauke Koekkoek, Lector en crisisverpleegkundige in de GGz.
Aflevering 3: Interview met Jessy Berkvens, Maatschappelijk werker en Sociaal Praktijk Ontwikkelaar.
Aflevering 4: Interview met Jeroen Zoeteman, psychiater en Directeur Behandelzaken bij de
Spoedeisende Psychiatrie te Amsterdam.
Aflevering 5: Interview met Tim Robbe, Adviseur, Advocaat, Onderzoeker, Bestuurskundige en Expert
sociaal domein.
Aflevering 6: Interview met Saskia Schurman, ervaringswerker in Flevoland.
Afsluiting: Reflectie van Hans van Eeken op deze zes interviews.