Selecteer een pagina

Jongeren en suïcide – 113zelfmoordpreventie – Oproep ouders t.b.v. onderzoek voor ministerie VWS

Oproep ouders van door zelfdoding overleden jongeren in 2017

Door 113 Zelfmoordpreventie is een onderzoek gestart naar zelfdoding onder jongeren.
In verband daarmee zijn zij op zoek naar ouders van jongeren die in 2017 door zelfdoding zijn overleden.

Ze willen dezen graag interviewen.

Belangrijk is dat deze ouders snel gevonden kunnen vinden.
Het betreft namelijk een spoedonderzoek; in september willen ze al de eerste aanbevelingen kunnen doen aan het ministerie.

Voor meer informatie: zie www.113.nl/jongeren-en-suicide