Selecteer een pagina

Klachtenprocedure

Plusminus doet haar uiterste best om haar leden en betrokkenen / derden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. Dat kan aanleiding voor je zijn een klacht in te dienen. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe je een klacht kunt indienen bij plusminus en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Suggesties en klachten helpen ons bij het verbeteren van ons werk. Daarom vinden we het belangrijk om deze serieus te nemen. Wij streven ernaar om ons beleid zo goed mogelijk vorm te geven en uit te dragen.

Om je suggesties en klachten, maar ook opmerkingen of problemen, zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, hebben we een formulier gemaakt.

Onder klacht wordt verstaan: een op schrift gestelde uiting van ongenoegen met betrekking tot het handelen van een bestuurslid dan wel een ander die namens plusminus een activiteit uitvoert in de breedste zin van het woord.

Als klager kan optreden een lid van plusminus dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger of een derde / betrokkene die hinder heeft ondervonden door het handelen van een bestuurslid of vrijwilliger.

Klacht indienen

Bureau plusminus

Postadres

Postbus 3071

1801 GB Alkmaar

Geen klacht, maar een suggestie?

Heb je geen klacht, maar vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur deze dan ook naar bureau@plusminus.nl.