Selecteer een pagina

Kwartaalblad plusminus – redactieregels voor het aanleveren van kopij

Stuur uw inzendingen naar redactieplusminus@plusminus.nl

Vuistregels: een zakelijk artikel maximaal 1.100 woorden (korter is overigens prima!), een persoonlijk verslag/ervaringsverhaal maximaal 600 woorden, recensie tussen 250 en maximaal 500 woorden, commentaar of reactie maximaal 400 woorden.
Indien mogelijk, stellen we het op prijs als u zelf uw inzending voorziet van een digitaal aangeleverde illustratie of rechtenvrije foto met een behoorlijk hoge resolutie (meer dan 500 kb). Geef ook duidelijk aan of u met uw eigen naam wilt ondertekenen.

Foto’s niet in de Worddocumenten plakken alstublieft, maar in losse JPG-bestanden aanleveren.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te redigeren op taal en stijl en in te korten, ten dienste van de leesbaarheid.
Indien u wilt overleggen, vermeld dit dan expliciet met toevoeging van uw telefoonnummer.

Tot spijt van de redactie is het niet mogelijk om inzenders te laten weten of hun bijdrage geplaatst wordt.
De redactie gaat niet in discussie over stukken die niet zijn geplaatst.
Informeren naar de reden mag uiteraard altijd.

De inhoud van de oproepen en mededelingen is voor verantwoordelijkheid van de inzender.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken, oproepen of mededelingen niet te plaatsen.