Selecteer een pagina

Vier keer per jaar verschijnt het tijdschrift PLUSminus. PLUSminus is het verenigingsmagazine van Plusminus.
Je krijgt het blad automatisch toegezonden als je lid bent van de vereniging.

De artikelen in de PLUSminus informeren je over de bipolaire aandoening en de gevolgen ervan.
De onderwerpen die we aansnijden in het blad verliezen niet snel hun waarde.
Naast ervaringen van betrokkenen en lotgenoten kent de PLUSminus een aantal vaste rubrieken en een thema.
Dit thema is steevast gekoppeld aan de landelijke dag die doorgaans drie weken na verschijnen van het magazine wordt gehouden.

Wij nodigen je van harte uit om een bijdrage te leveren aan het blad door een artikel of ervaringsverhaal te schrijven.
Je kunt je artikelen sturen naar redactieplusminus@plusminus.nl.

Redactieregels voor het aanleveren van kopij vind je hier.

 

Verschenen nummers

Een aantal nummers is nog na te bestellen bij het bureau van Plusminus. De prijs is € 5 p/st inclusief verzendkosten. Of afhalen bij bureau Plusminus voor € 3,50 p/st.

Overzicht van te bestellen magazines

 

2022
1 – Jeugd en                             2 – Verslaving
opvoeding

   

2021
1 – Voeding en                        2 – Voor de                           3 – Seksualiteit                    4 – Slaap
beweging                               diagnose

        
2020

1 – Ik ben stabiel                   2 – Bipolair in het                3 – Lotgenotencontact       4 – Zingeving
buitenland

         

 

 

 

2019
1 – Zwangerschap                 2 – Ontremming en            3 – Bipolariteit in de                   4 – Positieve psychologie
schadebeperking               literatuur

          


2018

1 – Comorbiditeit |  2 – Acceptatie en zelf-stigma | 3 – Van dokter beslist tot … | 4 – Mijn verhaal:

 

 

 

 

 


2017

1 – De Nieuwe GGZ | 2 – KOPP-kinderen | 3 – Partners van… | 4 – Maatschappelijke participatie

        

 

 

 

 


2016

1 – Oorsprong, afstamming en meer | 2 – Trauma’s | 3 – Werk | 4 – Stress

      

 

 

 

 


2015

1 – eHealth/mHealth | 2 – Vroeg Psychose | 3 – Waar knap je van op | 4 – Uit het donker