Selecteer een pagina

Helaas hebben wij moeten besluiten om de landelijke dag van zaterdag 15 juni niet te laten doorgaan omdat wij voor deze dag te weinig aanmeldingen hebben ontvangen. Wij zouden de bezoekers en sprekers te kort doen wanneer we de landelijke dag toch door laten gaan.

Het geringe aantal aanmeldingen is onder meer is te wijten aan fouten bij de overdracht van het coördinatorschap van de landelijke dag. Hierdoor hebben wij onze leden onvoldoende geïnformeerd over de landelijke dag.

De landelijke dagen vinden wij als vereniging erg belangrijk en zij verdienen het daarom ook  om goed onder de aandacht gebracht te worden. Dit is niet gebeurd en dit betreuren wij zeer. Hiervoor bieden wij u onze excuses aan.  

Wij hebben hiervan geleerd en gaan er voor zorgen dat de landelijke dag in september een succes wordt. Omdat het thema van september al vastligt schuift het onderwerp van deze landelijke dag niet door naar de volgende keer, maar komt het thema op een later moment aanbod.