Selecteer een pagina

ALV en adviesraad

De ALV is het hoogste orgaan van Plusminus. Het bestuur legt minimaal twee keer per jaar verantwoording af in de ALV. In de voorjaarsvergadering gebeurt dat in de vorm van het jaarverslag en het financiële jaarverslag over het voorafgaande jaar. In de najaarsvergadering staan het jaarplan en de begroting voor het nieuwe jaar centraal.

Per 1-1-2022 heeft Plusminus de Ledenraad vervangen door een Algemene Ledenraadvergadering (ALV). De leden van de ledenvergadering kunnen zitting nemen in de nieuw in te stellen adviesraad.

Voor de ALV is het gewenst om twee keer per jaar een bijeenkomst te hebben. In een voorjaarsbijeenkomst wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. In het najaar worden de plannen, inclusief begroting voor het nieuwe jaar besproken.

Op 22 november 2022 is er een ALV. Hieronder vind je de stukken. In de agenda staat ook de zoom link om deel te nemen aan vergadering.

Agenda

Verslag ALV Juli 2022

Jaarplan 2023

Begroting 2023

 

De adviesraad is beoogd om een adviesorgaan van het bestuur te worden. Het kan gaan om gevraagd en ongevraagd advies. Wensen ten aanzien van de adviesraad zijn:
· Alle geledingen binnen de vereniging zijn vertegenwoordigd in de adviesraad.
· Frequentie van vergaderen minimaal twee en maximaal vier keer per jaar.
· Aan de adviesraad wordt advies gevraagd over het jaarplan.