Selecteer een pagina

Nieuw onderzoek: Nederlandse studie naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis – 20 jaar later

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische klachten, in het bijzonder stemmingsstoornissen. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een nieuwe meting van de Nederlandse studie naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. Tussen 1997 en 2011 volgden we ‘kinderen van’ in de leeftijd van 16 jaar tot 28 jaar.  In 2019, bereiken zij de leeftijd van 36 jaar en gaan we deze kinderen opnieuw uitnodigen. Bij de voorbereiding op deze nieuwe meting betrekken we graag families om te horen wat zij belangrijk vinden om mee te nemen in het onderzoek. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders met een bipolaire stoornis of ‘kinderen van’ in de leeftijd van 30 tot 40 jaar.

Naast psychische gezondheid, ligt de focus van de nieuwe meting op maatschappelijk functioneren (denk hierbij aan werk, relaties, gezin, gezondheid etc.). Hiermee hopen we naast inzicht in de risico’s op psychische klachten inzicht te verkrijgen in wat het opgroeien als KBO betekent voor het dagelijks functioneren op volwassen leeftijd.  Een belangrijk onderwerp om eerdere resultaten in perspectief te plaatsen. Voor onze studie hebben we gekozen voor een aantal vragenlijsten, interviews en nieuwe meetmethoden zoals het gebruik van smartphonetechnologie. We willen graag weten of we alle belangrijke onderwerpen hebben meegenomen of dat we nog belangrijke dingen missen.

Het overleg vindt plaats op vrijdag 1 februari 18.30-20.30  in het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis te  Rotterdam. Reiskosten worden vergoed en voor een lichte maaltijd wordt gezorgd.  Heeft u interesse in deelname aan dit overleg óf heeft u vragen? Neem dan contact op met onderzoeker van het project: Esther Mesman via esther.mesman@erasmusmc.nl