Selecteer een pagina

Nieuws

Landelijke Dag Thema: Therapie op 7 oktober

Velen beweren dat de therapeut belangrijker is dan de therapie zelf. Hiermee wordt dan naar alle waarschijnlijkheid bedoeld, dat de kwaliteiten van de therapeut, zoals empathie, respect, communicatieve vaardigheden en professionaliteit, een cruciale rol spelen in het...

Lees meer

Bijeenkomsten SaLuDi

Het SaLuDi cafe Het SaLuDi café staat voor Samenkomen Luisteren en Discussiëren. Het SaLuDi café is bedoeld voor eenieder die in aanraking is geweest met de GGZ en nog de nodige vragen heeft die niet in de Behandelkamer besproken zijn. Het programma met de gasten;...

Lees meer

Focusgroep nieuwe methode voor ondersteuning rondom werk

Voor mensen met een bipolaire stoornis kan het ingewikkeld zijn om werk te vinden en te behouden dat bij hun past, aansluit op hun ambities en kwetsbaarheden. Deze uitdaging hangt samen met veel factoren, waaronder de manieren waarop zij in staat zijn en geleerd...

Lees meer

World Bipolar Day

Elk jaar op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, is het World Bipolar Day. Vincent van Gogh werd postuum gediagnosticeerd als mogelijk een bipolaire stoornis te hebben gehad. De boodschap van World Bipolar Day is om wereldwijd aandacht te vragen voor de...

Lees meer

Bijeenkomst PSY-PGx in Amsterdam

PSY-PGx is het eerste niet-commerciële, grootschalige, internationale project op gebied van farmacogenetica in de psychiatrie met als overkoepelend doel de beste kwaliteit van zorg te bieden, persoonlijk leed te verminderen en de maatschappelijke en financiële last...

Lees meer

Medicijntekorten

Door sluiting van een medicijn fabriek dreigen er tekorten van medicijnen. Twee medicijnen die hierbij van belang kunnen zijn: Temazepam en Carmabazepine. Onze voorzitter heeft contact gehad met de media en er is ook van hem een quote opgenomen in het artikel over dit...

Lees meer

Delen patiëntengegevens met NZA kan tegengehouden worden

Een groep ggz-behandelaren is fel gekant tegen het aanleveren van patiëntinformatie aan de Nederlandse zorgautoriteit (NZa), via een online scorelijst, de zogeheten HoNOS+. Sinds 1 juli moeten behandelaren in de ggz die scorelijst verplicht invullen en aanleveren,...

Lees meer