Selecteer een pagina

Miriam Oost en Esra Vermeulen, studenten Social Work, zetten zich met hun afstudeerproject in tegen het stigma op een bipolaire stoornis. Er zal onderzocht worden welke ervaringen mensen met een bipolaire stoornis hebben met betrekking tot stigmatisering. Uiteindelijk zal een product of dienst gecreëerd worden dat destigmatiserend werkt.

Voor het onderzoek zullen groepsgesprekken gevoerd worden. In deze gesprekken komen onder andere de volgende vragen aan bod:

· Hoe ervaar jij stigma? En welke gevolgen?

· Wat doe jij om je te beschermen tegen stigma?

· Waar zou volgens jou een middel aan moet voldoen om het stigma te verminderen?

Er zullen meerdere groepen gevormd worden. Eén groep bestaat uit ongeveer drie deelnemers, die eenmalig bij elkaar komen tijdens een bijeenkomst van ongeveer 2 á 2,5uur.

Naar verwachting zal het gesprek online zijn via (beeld)bellen in de periode maart en april. Na afloop van het groepsgesprek zal de mogelijkheid geboden worden om betrokken te blijven bij het project en de ontwikkeling van het product of de dienst. Er kan ook contact opgenomen worden, indien er een voorkeur is voor een individueel gesprek.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of vragen stellen door te mailen naar: esra.vermeulen@student.hu.nl