Selecteer een pagina

In de periode oktober-december 2021 voeren de studenten van de UvA-master Gezondheidsrecht in het kader van het vak Patiëntenrechten: theorie en praktijk een onderzoek uit naar een deelthema binnen het domein van de patiëntenrechten. Daarbij gaat het erom inzicht te krijgen in mogelijke spanningen tussen het recht en de zorgpraktijk en de oorzaken daarvan. De studenten doen dit onderzoek in groepjes van 4. Naast het doen van literatuuronderzoek wordt elk groepje geacht enkele interviews te houden: met een zorgverlener, een praktijkjurist en een persoon die meer op beleidsniveau bij het betreffende onderwerp betrokken is. Het doel van deze interviews is om de studenten een zo goed mogelijk beeld te geven van ontwikkelingen en dilemma’s in de praktijk rond het deelthema dat zij onderzoeken. Een van de studenten wil graag een interview houden met een iemand die opgenomen is geweest met een zorgmachtiging. Dit kan telefonisch of via beeldbellen. Als je mee wil werken aan een interview kun je hiervoor contact opnemen met Willemijn Krugers Dagneaux via email adres: willemijn.kd@gmail.com