Selecteer een pagina

We houden alle ontwikkelingen rondom de verhoging van Priadel. De petitie heeft al 3000 ondertekenaars. Ondertekenen kan nog steeds via deze link. Er komt nog een debat aan waarbij de prijsverhoging van Priadel op de agenda staat, hier gaan we ook de petitie aanbieden. Minister Bruins heeft geantwoord op de Kamervragen van Henk Van Gerven (SP) naar aanleiding van de verdriedubbeling van de prijs van Priadel door farmaceut Essential Pharma. Een samenvatting van de antwoorden op de vragen vindt u hieronder.

In zijn antwoord van 22 augustus 2019 geeft hij aan dat hij Essential Pharma gevraagd heeft naar de kostenonderbouwing van de prijsverhoging. Hij verwacht dat áls er geen redelijke onderbouwing is, Essential Pharma de prijs weer neerwaarts zal bijstellen. In het geval er wél een redelijke en aantoonbare onderbouwing van de kostprijs geleverd wordt, overweegt de Minister de huidige vergoedingslimieten aan te passen (waardoor de eigen bijdrage weer lager zal worden, of wellicht in zijn geheel zal komen te vervallen).

Essential Pharma zou voor 1 oktober a.s. met de onderbouwing komen. Wordt dus vervolgd.
De Minister zegt verder het onwenselijk te vinden dat prijzen van medicijnen puur uit winstoogmerk worden verhoogd, maar ook dat de producenten vrij zijn om de prijs te bepalen zolang de prijzen binnen de door de wet, de Wet Geneesmiddelenprijzen, gestelde grenzen blijven. En dat is bij Priadel het geval. De Minister heeft niet de bevoegdheid om Essential Pharma een leverplicht op te leggen. In dit geval van Priadel tegen een lagere prijs.

Daarnaast gelden de nationale en Europese mededingingswetgeving. Een farmaceut mag geen misbruik maken van een machtspositie, bijvoorbeeld door excessief hoge prijzen in rekening te brengen. De Minister zegt dat hij bij de Europese én nationale mededingings-autoriteiten specifieke aandacht heeft gevraagd voor constructies waarbij een geneesmiddelketen wordt gemonopoliseerd (Camcolit en Priadel, de twee voorkeursmedicijnen, behoren beide tot het assortiment van Essential Pharma).

Ambtelijke molens draaien langzaam, maar ze draaien. Plusminus houdt de vinger aan de pols.