Selecteer een pagina
~

Privacy-beleid

Plusminus hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy statement informeren we je hoe we daarmee omgaan.  

We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Plusminus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Plusminus in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • zo nodig jouw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteert;
 • op jouw verzoek jouw lidmaatschap of abonnement beëindigt en jouw persoonsgegevens verwijdert binnen de aangegeven periode.

Als Plusminus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy statement Plusminus of in algemenere zin vragen hebt over privacy en gegevensverwerking of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via gegevensfunctionaris@plusminus.nl.

 

Plusminus bewaart de volgende gegevens van haar leden:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • geboortedatum;
 • (indien opgegeven) e-mailadres.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor inning van de contributie, het versturen van mailing over de Landelijke Dagen en de verzending van het tijdschrift.

Indien je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief ontvang je die via mailing.

 

Plusminus gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • Functionele cookies: cookies die ervoor zorgen dat de website werkt;

 • Analytische cookies: cookies die inzicht geven in hoe bezoekers gebruik maken van een website.

Plusminus.nl maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. Maar wij gebruiken de cookies alleen voor een technische reden en het tonen van specifieke content. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld dat de website goed werkt en dat wij de website kunnen optimaliseren. Ook plaatsen we cookies die bijhoudt hoe je over de website heen ‘surft’. Met deze cookies kunnen wij geanonimiseerd bekijken welke content bezoekers belangrijk vinden.

Bij je eerste bezoek aan de website hebben wij je geïnformeerd over de cookies. Ook hebben wij je toestemming gevraagd om de cookies te plaatsen. Wil je niet meer dat wij de cookies van je bezoek opslaan? Dan kun je jezelf afmelden voor de cookies door je internetbrowser zó in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk hier hoe dat werkt: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door YouTube en het door dit platform gebruikt advertentienetwerk DoubleClick. Dat komt doordat er YouTube filmpjes op onze website staan. YouTube onthoudt welke filmpjes je hebt bekeken en gebruikt dit om andere voorkeuren te laten zien.