Selecteer een pagina

Bestuurslid Young

Een boeiende vrijwilligersfunctie, waarin je bijdraagt aan de belangenbehartiging van mensen met een bipolaire stoornis, en hun naasten en dan met name jongeren TAKEN Vormt samen met de voorzitter en penningmeester en de overige bestuursleden het bestuur van Plusminus...

Bestuurslid Secretaris van het Plusminus bestuur

Een boeiende vrijwilligersfunctie, waarin u bijdraagt aan de belangenbehartiging van mensen met een bipolaire stoornis, en hun naasten. TAKEN Vormt samen met de voorzitter en penningmeester en de overige bestuursleden het bestuur van Plusminus Bereidt vergaderingen...

Bestuurslid Onderzoek en Projecten

Een boeiende vrijwilligersfunctie, waarin u bijdraagt aan de belangenbehartiging van mensen met een bipolaire stoornis, en hun naasten. TAKEN Vormt samen met de voorzitter en penningmeester en de overige bestuursleden het bestuur van Plusminus Verantwoordelijk voor...

Werkgroep lid onderzoek

Wij zoeken mensen met inhoud Plusminus wil haar betrokkenheid bij onderzoeken veranderen van reactief naar proactief. Medewerking aan onderzoeken vindt vaak plaats in samenwerking met GGZ- instellingen al dan niet aangesloten bij het Kenniscentrum Bipolaire...

Vrijwilliger Nieuwsbrief en Foldermateriaal

Het verstrekken van informatie aan de verschillende doelgroepen is voor ons belangrijk. Plusminus stuurt 6 keer per jaar een nieuwsbrief uit met actuele informatie. Wij hebben een divers aanbod aan voorlichtingsmateriaal. En we willen graag een...