Selecteer een pagina

Bestuurslid Secretaris van het Plusminus bestuur

Een boeiende vrijwilligersfunctie, waarin u bijdraagt aan de belangenbehartiging van mensen met een bipolaire aandoening, en hun naasten.

TAKEN

 • Vormt samen met de voorzitter en penningmeester en de overige bestuursleden het bestuur van Plusminus
 • Bereidt vergaderingen voor in overleg met de voorzitter
 • Verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vereniging (voor het maken van notulen is een notulist beschikbaar)
 • Coördineren opstellen jaarplan en jaarverslag
 • Coördineren van het archief van Plusminus
 • Verzorgt in- en uitschrijvingen van Kamer van Koophandel

 

PROFIELSCHETS

 • Kan meedenken en praten over het beleid van de Plusminus
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden
 • Heeft organisatievermogen
 • Is een teamspeler
 • Heeft affiniteit met de doelgroep
 • Heeft bestuurservaring
 • Is computervaardig
 • Neemt deel aan relevant projecten

 

Het bestuur vergadert circa elf keer per jaar. De functie is onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed.
Onderdeel van de procedure vormt een gesprek met een delegatie van het bestuur. Hebt u belangstelling, stuur dan uw cv naar: Henk Mathijssen voorzitter@plusminus.nl

 

MEER WETEN?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van Plusminus, Henk Mathijssen, tel 06- 51979991: of mail: voorzitter@plusminus.nl

Vaardigheden

Gepubliceerd op

3 januari 2022