Selecteer een pagina

Redactielid

Ons blad Plusminus is onze grote trots. Elk kwartaal verschijnt een nieuw nummer. Het blad wordt zeer gewaardeerd onder onze leden en betrokkenen. Elk nummer heeft een thema. Aan de inhoud en de vormgeving stellen we hoge eisen. Durf jij de uitdaging aan?

Wat breng je mee?

  • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, het vermogen om helder te formuleren en aantoonbare ervaring met (journalistiek) schrijven
  • Een tijdsinspanning van ongeveer één dag per week
  • Een minimale bijdrage van twee artikelen per driemaandelijks nummer, waarvan één lang artikel
  • De bereidheid om circa viermaal per jaar een redactievergadering bij te wonen
  • De bereidheid om zo nodig scholing (cursussen) te volgen
  • De bereidheid om kritiek van de eindredactie in de eigen tekst te verwerken, en/of door de eindredacteur aangebrachte wijzigingen te aanvaarden.

Schrijf een eigen artikel dat in het magazine past inclusief de onderbouwing.  Aanleveren van een of meerdere artikelen die je eerder hebt geschreven kan ook. Daarnaast zijn we benieuwd naar je schrijfervaring en motivatie.
We realiseren ons dat we de lat hoog leggen. We willen geen concessie doen aan de kwaliteit van het blad.

Belangstellenden kunnen hun reactie sturen naar: redactieplusminus@plusminus.nl.