Selecteer een pagina

Regio’s

Klik op de kaart of de provincienamen voor meer informatie over jouw regio.

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland

In de regio’s zijn vrijwilligers actief om naast de landelijke activiteiten ook regionale activiteiten te organiseren. Als je lid bent van plusminus krijg je vanzelf een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Je kunt ook kijken bij je eigen regio wat er zoal georganiseerd wordt.

Helaas zijn er niet in alle regio’s (voldoende) vrijwilligers actief. Zou je iets willen organiseren, ook zonder direct een vast teamlid te worden, neem dan eens contact op met de betreffende Regio Contact Persoon  (RCP) of neem contact op met het kantoor van plusminus via bureau@plusminus.nl of 033 303 2350.

 

Samenstelling regioteam

Een regioteam bestaat uit een RCP-er en meerdere leden regioteam.

Regio Contact Persoon (RCP)

Per regio is er een RCP werkzaam. Voor deze functie is het fijn als je al langere tijd stabiel bent. In ieder geval moet je een goed ziekte-inzicht hebben. Daarnaast is het de bedoeling dat je voor langere tijd (minimaal twee jaar) de taak van RCP op je wilt nemen. Betrokkenen zijn uiteraard ook van harte welkom om zich aan te melden voor deze functie. Indien er in de regio alleen een RCP werkzaam is, dan zullen de taken ook minder uitgebreid zijn, afhankelijk van het draagvermogen van de RCP. De RCP wordt ondersteund door de landelijke coördinator vrijwilligers, die tevens bestuurder is. Onderstaand vind je een taakomschrijving van de RCP-er en de teamleden:

  • aanspreekpunt zijn in eigen regio voor leden en niet-leden;
  • contactpersoon zijn tussen bestuur/secretariaat;
  • coördineren van het regioteam;
  • opzetten en/of ondersteunen van lotgenotengroepen/huiskamergroepen;
  • contacten leggen en onderhouden met zorginstellingen;
  • geven van voorlichting en/of ondersteunen van voorlichters;
  • vertegenwoordiging in de Ledenraad van de vereniging;
  • organiseren regiobijeenkomsten.

Het is ook goed mogelijk om deze functie in duo-vorm te doen. Dat kan prettiger zijn en bij eventuele instabiliteit is de voortgang beter gewaarborgd.

Lid regioteam

Als lid Regioteam kun je binnen je eigen regio actief worden en bijvoorbeeld de RCP-er ondersteuner. Zie voor de taken/werkzaamheden die daarbij een rol kunnen spelen hierboven onder RCP-er.

 

Plusminus vrijwilliger

Waarom is het leuk om als vrijwilliger voor plusminus te werken?

Je werkt met anderen samen aan een vereniging waarbij je je betrokken voelt. Je hebt zelf een bipolaire stoornis en je hebt veel gehad aan plusminus. Je vader, buurvrouw, kind of partner heeft een bipolaire stoornis en dankzij plusminus begrijp je er een beetje van en heb je geleerd om om te gaan met de manische of depressieve episodes.

Kortom: je weet hoe belangrijk de vereniging kan zijn en wilt graag zorgen dat ook anderen kunnen profiteren van de opgebouwde kennis van plusminus.

Natuurlijk worden de kosten die je maakt om je werk te kunnen doen vergoed. Ook ben je verzekerd (WA en ongevallen) op het moment dat je werk voor plusminus verricht.

Heb je interesse en wil je meer informatie, neem dan contact op met het kantoor van plusminus via bureau@plusminus.nl of 033 303 2350.