Selecteer een pagina

Noord-Holland

Regioteam

Het team bestaat uit :

Bernadette Wigchert: Regiocontactpersoon
Henk Mathijssen: Psychoeducatie
Eddo Rats: Herstelgroep Amsterdam
Mocht je vragen hebben over ons aanbod, stuur een mail naar:noordholland@plusminus.nl

Zie jij jezelf als vrijwilliger in deze of andere rol? Meld je aan voor een kennismakingsgesprek

Lotgenotengroepen

Aanmelden via mail

Lotgenotengroepen

 

Plaats Doelgroep Omschrijving Contactpersoon contactgegevens

Keizersgracht 252

Amsterdam

Lotgenoten

1ste vrijdag van de maand  20:00

1ste deel: delen
van ervaringen.
2de deel: themagesprek

Eddo Rats eddo4u@gmail.com
Beverwijk Lotgenoten   Henk Mathijssen noordholland@plusminus.nl
Heerhugowaard Zelfhulpgroep     noordholland@plusminus.nl
Hoofddorp Lotgenoten

laatste vrijdag van de maand van 15:30 -17:00

locatie: restaurant Spaarnepoort

 

Patrick Vos noordholland@plusminus.nl

RCO De Hoofdzaak

Zelfhulpgroep Bipolair Alkmaar

Het doel van de groep is ervaringen delen – zelfregie hebben – hoop en perspectief bieden – begrip en herkenning vinden

De groep vindt plaats eens per twee weken op donderdag van 10 tot 12 uur

Mensen kunnen zich aanmelden via:

Zhg-bipolair-alkmaar@rcodehoofdzaak.org

 

In Zaandam is sinds een tijdje een lotgenotengroep voor bipolariteit actief vanuit RCO De Hoofdzaak. We komen om de 3 weken op de woensdagmiddag bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, elkaar te steunen en te inspireren tot herstel. Info staat hier:

https://rcodehoofdzaak.org/lotgenotengroep-bipolariteit/

E-mail: zhg-bipolair-zaanstad@rcodehoofdzaak.org

Overige zelfhulpgroepen:

Herstel – RCO De Hoofdzaak

Bijeenkomsten voor Naasten

Partnergroep Amstelveen Mind Naasten Centraal

Woensdag- of donderdagavond (in overleg): Bijeenkomsten vinden om de 4-6 weken plaats (eveneens in overleg).

In de partnergroep is weer plaats voor deelnemers.

Bijdrage per 5 bijeenkomsten: € 30,-Aanmelding bij Millie, email: millie@jomarsoft.nl (graag telefoonnummer in je mail vermelden)

SaLuDi Café

Er zijn weer nieuwe bijeenkomsten van het SaLuDi café. De eerst volgende bijeenkomst is op 27 maart en daarna volgen nog 24 april en 24 mei.

Waar? Wijkcentrum St Joseph aan de Mincklerstraat 71, 1223 LD Hilversum

Hoe laat? De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur

Aanmelden? Jeroen van der Veen – 06 215 82 649 jrpvanderveen@gmail.com

Je vindt meer informatie hierover in de flyer via de volgende link.

Psycho-educatie

PuntP

 

Voor meer informatie over psycho-educatie:

noordholland@plusminus.nl

Samen-werken Iets voor jou?

“Het is fijn om te werken met en voor mensen die het begrijpen.”

Zijn wie je bent

Zonder oordeel, vanuit het hart en met respect

Niet hoeveel je doet maar dat je doet

Geef niet meer, dan je te bieden hebt. Dan blijven we in balans

Omkijken naar elkaar

We willen met de ander zijn. De ander is leidend in wat we bieden.