Selecteer een pagina

Regioteam

Regionaal Contact Persoon:

Petra d’Huy Tel. 06 22 64 46 52 (Whatsapp ook mogelijk)

Email: zeeland@plusminus.nl

 

Actueel

Voor het regioteam vragen wij nog vrijwilligers voor deelname bij psycho-educatiecursussen binnen ggz als ervaringsdeskundige en het opzetten van lotgenotengroepen.

Tevens zijn we op zoek naar iemand die lid wil worden van de ledenraad van plusminus.

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”.  Infomarkt, workshops, lezingen.  Zaterdag 18 mei,  Zwin College, Oostburg.  Zie ook de agenda.

 

Lotgenotengroepen

Er is lotgenotengroep in Terneuzen genaamd ‘Alius et Idem’.

Deze groep voor lotgenoten en betrokkenen komt iedere 1e maandagavond in de maand van 20.00 tot 22.00 uur bijeen. Locatie: kerkzaal van ziekenhuis “De Honte” , Wielingenlaan 2, te Terneuzen.

Voor meer informatie: aliusetidem@zeelandnet.nl

 

Psycho-educatie

Deze cursussen worden gegeven bij:

Emergis in Kloetinge, Middelburg en Terneuzen.

Hiervoor moet je onder behandeling zijn bij genoemde ggz instelling.

 

Overige activiteiten

Stichting HerstelTalent heeft een zelfregiecentrum in Middelburg en ondersteunt mensen met psychische- en/of lichamelijke problematiek bij het doorlopen van hun eigen herstelproces.
Er wordt geprobeerd de problematiek hanteerbaar te maken of op te lossen, zonder tussenkomst van professionele hulpverleners maar met ervaringsdeskundigen zelf.

Petra d’Huy heeft zelf ook een eigen website waar ervaringsdeskundigen, betrokkenen en behandelaars hun verhaal delen over leven met een bipolaire stoornis.
Zie: www.petraetcetera.com.
Ook kun je lid worden van de besloten groep op Facebook om je ervaringen te delen met anderen.