Selecteer een pagina
u

Soorten bipolariteit

Er is een onderscheid tussen verschillende soorten bipolariteit. Welke vorm je hebt, wordt vastgesteld tijdens een diagnose traject. Het kan voorkomen dat de diagnose aangepast wordt omdat de heftigheid van je stoornis kan veranderen. Welke vorm je hebt hangt af van de symptomen en intensiteit.

Bipolariteit I

Soorten bipolariteit - plusminus

Deze vorm van bipolariteit is aan de orde als je de volgende episodes hebt doorgemaakt:

  • minimaal één manische episode,
  • één of meer depressies;
  • uitsluitend manische episoden hebt doorgemaakt.

 

Hypomanie

Een hypomanische episode (hypomanie) voelt als een manie, maar is minder krachtig. Deze episode heeft dan ook geen grote gevolgen voor je dagelijkse functioneren. Bij een hypomanie kan je zelfs bovengemiddeld productief zijn en je daar prettig bij voelen. Wel kan een hypomanische episode de voorbode zijn van een manie.

Bipolariteit II

Deze vorm van bipolariteit is aan de orde als je uitsluitend episoden van hypomanie en depressie hebt doorgemaakt. Heb je eenmaal een manie doorgemaakt, dan blijft de classificatie bipolariteit I van kracht. Je blijft dan kwetsbaar manisch te worden. Als je voor het eerst een manie doormaakt waar je voordien alleen hypomanisch en/of depressief was, verandert de classificatie van bipolariteit II naar bipolariteit I.

Rapid Cycling (gemengde episode)

Als je een bipolaire stoornis hebt en vier of meer stemmingsepisoden binnen een jaar doormaakt, is er sprake van Rapid Cycling (letterlijk: snel ronddraaien).  Het kan daarbij gaan om één episode waarin een depressie en een (hypo)manie elkaar constant afwisselen of om losstaande episoden onderbroken door een fase waarin je stabiel bent. De episoden duren soms dagen, maar meestal weken. In sommige gevallen kan de stemming zelfs op een dag sterk wisselen.