Selecteer een pagina

Sponsoring

Een deel van ons budget is afkomstig van subsidiegevers en sponsoren, naast natuurlijk de contributie van leden. Onze subsidiegever is het Ministerie van VWS. Daarnaast ontvangen wij sponsorgelden van particulieren, organisaties en bedrijven. In een vereniging met zo’n 2.500 leden en ongeveer 150 actieve vrijwilligers is sponsorgeld altijd welkom.

Enkele projecten waarvoor wij regelmatig ondersteuning zoeken zijn:

  • aanbieden van trainingen voor vrijwilligers;
  • produceren van voorlichtingsmateriaal voor bijeenkomsten en voorlichtingsbrochures over specifieke thema’s;
  • samenstellen van PR-materiaal om mensen met een (beginnende) bipolaire aandoening (zo’n 350.000 in Nederland) te kunnen bereiken;
  • bieden van professionele ondersteuning bij lotgenotengroepen;
  • onderhouden en vernieuwen van deze website;
  • maken van een CD die mensen met een manie of depressie kan ondersteunen om weer “op aarde” te komen;
  • organiseren van landelijke bijeenkomsten.

Wil je sponsor worden? Dat juichen wij natuurlijk van harte toe! We willen je dan ook graag uitnodigen om contact met ons op te nemen om te kijken welke mogelijkheden binnen je budget passen.