Selecteer een pagina

Visie op gezondheid en herstel

Zeker voor mensen met een chronische of terugkerende psychische aandoening zijn gezondheid en herstel belangrijke begrippen. Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf de regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Herstel is een individueel proces gericht op het hervinden van je identiteit en het hernemen van de regie op je leven.

Herstel kan symptomatisch, functioneel, persoonlijk of maatschappelijk zijn. Symptomatisch en functioneel herstel vinden voornamelijk plaats binnen de GGZ. Bij persoonlijk herstel gaat het er vooral om je identiteit terug te vinden, je psychische klachten te duiden en je levensverhaal opnieuw te vertellen. Daarnaast gaat het om het hervinden van perspectief, hoop en grip op je leven en om het hervinden van verbondenheid met anderen. Maatschappelijk herstel heeft zowel betrekking op het dagelijkse sociale en maatschappelijke functioneren als op het ontwikkelen of hernemen van sociale en maatschappelijke rollen. Het kan daarbij gaan om rollen in de beperkte kring van lotgenoten, familie en vrienden, maar ook om rollen in de bredere context van werk, studie en vrijetijdsbesteding. Bij maatschappelijk herstel gaat het niet alleen om persoonlijke ondersteuning, maar ook om meedoen aan de samenleving en vermindering van stigma, discriminatie en uitsluiting.

Psychische aandoeningen zijn van invloed op je identiteit, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Doorgaans hebben ze ingrijpende gevolgen voor je functioneren en je sociale relaties.  Herstel van een psychische aandoening gaat dus niet alleen om het terugdringen van ziekteverschijnselen. Het gaat er ook om dat je weer lekker in je vel komt te zitten, in jezelf gelooft, je rol kan spelen en in staat bent om relaties te onderhouden.

Ondersteuning

Voor persoonlijk en maatschappelijk herstel kun je terecht bij sommige GGZ-instellingen (trainingen) of herstelwerkplaatsen en zelfregiecentra binnen het sociaal domein. Op de MIND-atlas kun je zoeken naar instellingen bij jou in de buurt.

Voor meer informatie:
(Her)pak je eigen regie 10 tips
Herstelverhaal van een vrouw met een bipolaire aandoening