Selecteer een pagina
w

Voorlichting

Naast de voorlichting en informatie die wij geven via deze website,  bieden wij ook op andere manieren informatie aan.  De ondergenoemde voorlichtingsmaterialen en activiteiten komen allemaal tot stand met behulp van onze vrijwilligers. 

PLUSminus

Vier keer per jaar verschijnt PLUSminus, het verenigingsmagazine van Plusminus. Je krijgt het blad automatisch toegezonden als je lid bent van de vereniging. De artikelen in de PLUSminus informeren je over de bipolaire aandoening en de gevolgen ervan. De onderwerpen in het blad verliezen doorgaans niet snel hun waarde. Naast ervaringen van betrokkenen en lotgenoten heeft PLUSminus een thema en een aantal vaste rubrieken. Het thema is steevast gekoppeld aan de Landelijke Dag die doorgaans drie weken na verschijnen van het magazine wordt gehouden.

PLUSminus nodigt je van harte uit om in de vorm van een artikel of ervaringsverhaal van maximaal 650 woorden aan het magazine bij te dragen. Vermeld meteen of je je naam wilt vermelden onder je inzending. Je kunt je artikelen sturen naar redactieplusminus@plusminus.nl.

Een aantal nummers is nog na te bestellen bij bureau@plusminus.nl. Een overzicht is hier te vinden.  De prijs bedraagt € 5,- per stuk, exclusief verzendkosten. Afhalen bij het bureau van Plusminus is natuurlijk ook mogelijk voor € 5,- per stuk.

Brochures

In samenwerking met patiënten, betrokkenen en professionals heeft Plusminus een aantal folders en brochures samengesteld. 

Landelijke Dagen

Vier keer per jaar organiseert Plusminus een Landelijke Dag voor haar leden. Deze Landelijke Dag is er om lotgenoten te ontmoeten, ervaringsdeskundigen te spreken en om je te informeren over alle aspecten van de stoornis.

De Landelijke Dagen worden gehouden op een zaterdag en vinden plaats in het centrum van het land. Tijdens het ochtendgedeelte is er een spreker die een lezing houdt rondom het thema van de dag. Tijdens de middag gaan de deelnemers in groepen uiteen om over verschillende onderwerpen te praten en ervaringen uit te wisselen. Naar keuze kun je dan deelnemen aan een gespreksgroep of een actieve workshop. Kijk in de agenda wanneer de volgende Landelijke Dag is.

Regionale activiteiten

Plusminus biedt verschillende activiteiten aan op regionaal niveau. Voorlichting is een belangrijk onderdeel van de activiteiten in de verschillende regio’s. Als je lid bent van Plusminus kun je uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten. Kijk ook via de landkaart in je eigen regio wat er zoal georganiseerd wordt.