Selecteer een pagina
t

Wat is een bipolaire stoornis?

De bipolaire stoornis is een psychische aandoening met (hypo)manische en depressieve episodes, onderbroken door stabiele periode. De stoornis wordt ook manisch-depressieve stoornis genoemd. De bipolaire stoornis herken je door de uitersten in stemming en activiteit. Bipolariteit komt voor bij ongeveer 1.3 % van de Nederlanders. Dit zijn ongeveer 210.000 personen, waaronder vrijwel evenveel mannen als vrouwen.

Manie

Wat is een bipolaire stoornis - ManieTijdens een manie is je stemming verhoogd en ben je opvallend actiever dan gewoonlijk. Juist de verhoogde stemming zorgt ervoor dat je zelf niet in de gaten hebt dat je in een manische periode zit. Het zorgt voor problemen in je dagelijkse functioneren en in het contact met de mensen om je heen. Bij een ernstige manie is een opname vaak onvermijdelijk. Kenmerken van een manie:

 • overmaat aan energie en wilskracht;
 • afgenomen behoefte aan slaap;
 • zelfoverschatting;
 • opgeblazen gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën;
 • spraakzamer dan normaal en drang om te spreken;
 • ervaren van drukke, jagende gedachten;
 • makkelijker afgeleid;
 • onderneemt meer doelgerichte activiteiten (sociaal, studie, werk, enz);
 • lichamelijke rusteloosheid.

 

Hypomanie

Een hypomanie voelt als een manie, maar is minder krachtig. Deze episode heeft dan ook minder grote gevolgen voor je dagelijkse functioneren. Bij een hypomanie kun je zelfs bovengemiddeld productief zijn en je daar prettig bij voelen. Wel kan een hypomanische episode de voorbode zijn van een manie. Sommige kenmerken van een hypomanie kunnen overeenkomen met die van een manie maar zijn minder sterk.  

Depressie

Gedurende een depressieve episode ben je somber en veel minder actief dan gewoonlijk. Je verliest interesse in de mensen en activiteiten om je heen en kunt niet meer echt genieten van de gewone dingen van het leven. Je krijgt een negatieve kijk op jezelf en de toekomst. Een depressie wordt vaak sneller herkend dan een (hypo) manie. Hierdoor duurt het vaak langer voordat een bipolaire stoornis herkend wordt.

Kenmerken van een depressie:

 • gebrek aan wilskracht en energie;
 • slapeloosheid of toegenomen slaapbehoefte;
 • gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens;
 • negatief zelfbeeld;
 • verandering van gewicht en/of eetlust;
 • zwijgzaamheid en langzamer spreken;
 • verminderde concentratie;
 • gevoel van onrust;.
 • besluiteloosheid;
 • moeite met uitvoeren dagelijkse activiteiten;
 • suïcidale gedachten;
 • poging tot zelfmoord.

Stabiel

Heb je gedurende kortere of langere tijd geen klachten, dan is sprake van een stabiele periode. Een belangrijk doel van de behandeling is om deze stabiele episode(s) zo lang mogelijk te laten duren.  

Uitlokkende factoren

Als je een bipolaire stoornis hebt, ben je kwetsbaar voor stemmingswisselingen. Die worden vaak veroorzaakt door heftige gebeurtenissen. Denk aan het overlijden van een naaste, een echtscheiding of ontslag, maar ook minder heftige gebeurtenissen zoals werkdruk, relatieproblemen en lichamelijke klachten. Niet alleen negatieve gebeurtenissen in je leven kunnen een uitlokkende factor zijn zoals een nieuwe relatie of een promotie op je werk. Episodes zijn soms ernstig en langdurig, maar ook jaren afwezig. Door goede behandeling nemen symptomen af of worden de stemmingswisselingen minder heftig. Een passende behandeling en zelf leren omgaan met je stoornis is hierbij belangrijk. Je vindt meer informatie over wat je zelf kunt doen bij zelfmanagement.