Selecteer een pagina
Q

Stigma

Hoewel schaamte geen kenmerk is van een bipolaire aandoening, komt dit wel veel voor. Het is soms moeilijk om over je bipolaire aandoening te praten, vaak door onzekerheid over de reactie van anderen. Onder de bevolking leven veel vooroordelen over psychiatrische aandoeningen, dit wordt ook wel stigma genoemd.

Onderzoek wijst uit dat 70% van de mensen met een psychische stoornis vooroordelen of discriminatie ervaren. Twee derde van hen praat daar daarom liever niet over of stopt zelfs met activiteiten. Stigma en zelfstigma belemmeren herstel en leiden ertoe dat mensen hulp mijden. Veel mensen met een psychiatrische aandoening vinden stigma zwaarder dan de stoornis zelf. Het wordt ook wel de tweede ziekte genoemd.

Voor meer informatie:
Destigmatisering binnen en buiten de GGZ
Film over stigma