Selecteer een pagina
Z

Zelftest bipolariteit

De Mood Disorder Questionnaire Nederland (MDQ-NL) is een vragenlijst waarmee je bipolariteit kan aantonen. De lijst is met name gericht op het opsporen van hypomane of manische verschijnselen. Vaak wordt onvoldoende doorgevraagd over deze verschijnselen bij patiënten die zich met depressieve klachten melden bij de hulpverlening. Ook bij patiënten met een ontremde episode komen deze symptomen vaak onvoldoende aan bod.

Test of je de bipolaire aandoening hebt

Als je bij vraag A meer dan zeven vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, deze symptomen gelijktijdig aan de orde waren/zijn én aanzienlijke problemen het gevolg waren, is het belangrijk om contact op te nemen met je huisarts. Laat je eventueel verwijzen naar een GGZ-instelling voor nader onderzoek. Het is altijd goed om de vragenlijst in te vullen met iemand die je vertrouwd is. Hij of zij kan je helpen bij het kiezen van de antwoorden.

Je kunt hem online of schriftelijk doen.

Doe de zelftest bipolaire stoornis

Een deel van de mensen met depressie(s) heeft niet alleen depressieve episoden met somberheid, inactiviteit en minderwaardigheidsideeën, maar ook manische episoden met een uitgelaten stemming of prikkelbaarheid, toegenomen activiteit en zelfoverschatting. Wanneer er manische episoden optreden is er sprake van een bipolaire (manisch-depressieve) aandoening. De behandeling hiervan is anders dan bij uitsluitend depressies.